Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2013

keytoyourheart
4389 0be3 500
Reposted fromGodislove Godislove viatake-care take-care
keytoyourheart
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted fromnoms noms viatake-care take-care
keytoyourheart
0306 f6ab
Reposted frommonikkass monikkass
keytoyourheart
0645 1083
Reposted frommonikkass monikkass
keytoyourheart

December 22 2013

keytoyourheart
0260 de44
Reposted fromGodislove Godislove viatake-care take-care

December 18 2013

keytoyourheart
To był dziwny rok. dziwny to chyba idealne określenie. pełen zarówno złych jak i dobrych sytuacji. wielkich zmian i decyzji. pełen niespodzianek, rozczarowań, nowych ludzi, pochopnych decyzji zarówno negatywnych jak i pozytywnych. trochę niszczący, ale niszcząco wzmacniający. zdecydowanie wzmacniający.
— explodee.soup.io
Reposted fromniewdzieczna niewdzieczna viatake-care take-care
keytoyourheart
Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie.
— Sidney Polak

December 15 2013

December 11 2013

Fashion Inspiration | ВКонтакте
Reposted fromweheartit weheartit viatroubles troubles
9808 1232
Reposted fromamatore amatore viatroubles troubles
keytoyourheart
Niech w te święta wydarzy się coś cudownego, magicznego. Coś, dzięki czemu je pokocham...
— cholera,błagam.
Reposted fromtroubles troubles
keytoyourheart
8328 ec22
Reposted fromtake-care take-care viatroubles troubles
keytoyourheart
bądź takim mężem dla swojej żony, jakiego chciałbyś, żeby miała Twoja córka. — proste?
— moblo
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatroubles troubles
keytoyourheart
Nie chce mi się płakać jak Cię widzę , nie jest mi żal , po prostu się dziwie samej sobie że mogłam z kimś takim jak Ty się przyjaźnić.
— ...
Reposted frombomdia bomdia viatroubles troubles
keytoyourheart
4726 c934
Reposted fromscorpix scorpix viatroubles troubles
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit viatroubles troubles
keytoyourheart
7045 a1ec
Reposted fromseaoflove seaoflove viatroubles troubles
keytoyourheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl